Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/svgrol.nl/svgrol100.nl/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/svgrol.nl/svgrol100.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/svgrol.nl/svgrol100.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Jubileumboek | SVGrol100.nl

Jubileumboek

Jubileumboek 100 jaar sportvereniging Grol (1918 – 2018)

Bij een 100-jarig jubileum hoort een jubileumboek. Het betreft immers een in alle opzichten uniek eeuwfeest, waarbij een terugblik op de afgelopen honderd jaar niet mag ontbreken. Het laatste boek dat hiervoor is verschenen, dateert uit 1993, het jaar waarin de sportvereniging Grol haar 75-jaar bestaan vierde. Het waren toen de Grollenaren Harrie Blanken en Ferry Broshuis, die zorgden voor de samenstelling van het boekwerk:
‘Eén grote familie!’

Theo Huijskes heeft bij zijn afscheid als voorzitter in oktober 2010 de basis gelegd voor de totstandkoming van het jubileumboek door de toezegging te doen om met het verrichten van het nodige voorwerk alvast een start te maken. Dat voorwerk bestaat uit het inrichten van een algemeen Grolarchief en daarnaast een op de sportvereniging Grol betrekking hebbend fotoarchief. Behalve Theo hebben ook Jan en Hannie Schut een enorm belangrijke bijdrage geleverd aan het algemeen Grolarchief. Een en ander heeft een plek gekregen in nieuwe brandwerende archiefkasten op het sportpark Den Elshof. Samen met Theo hebben Eugéne Pasman en Marco Frank een belangrijk aandeel gehad in het inrichten van een fotoarchief. Neemt niet weg dat foto’s nog altijd van harte welkom zijn!

De inhoud van het jubileumboek moet, naast een samenvatting van de eerste vijftig verenigingsjaren, met name worden gezien als een uitvoerige terugblik op de tweede vijftig verenigingsjaren in het bestaan van de sportvereniging Grol, te weten de periode 1968 tot 2018. Een terugblik met vele hoogtepunten, maar ook vele dieptepunten. Uit de periode van zowel vóór 1968 als na 1968 blijkt hoe de Groenlose voetbalvereniging is gegroeid, zich heeft ontwikkeld en zich ook heeft aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd.

Inmiddels is er onder leiding van Theo als hoofdredacteur een redactieteam gevormd, dat naast Theo bestaat uit Tim Ebbers, Rik Gockel, Ivo Versteegen, Henri Walterbos en Mark Wessels, die zich allen bereid hebben verklaard om bepaalde interviews en/of andere redactionele bijdragen voor hun rekening te nemen.

De totale vormgeving c.q. lay-out van het jubileumboek ligt in handen van John Ligtenberg. Wie het jubileumboek mag gaan drukken, is nog niet bekend. Op dit moment is er een verzoek uitgegaan naar een drietal drukkers, tevens sponsoren van de sportvereniging Grol, om een offerte uit te brengen. Gekozen is voor een luxe hardcoverboek met een formaat van 290 mm bij 290 mm. Naar verwachting zal het boek 300 tot 400 pagina’s bevatten met daarin vanzelfsprekend talrijke foto’s, zowel oude zwart-wit kiekjes als moderne full colour foto’s.

Alles wordt er op afgestemd om het jubileumboek te presenteren en te overhandigen op dinsdag 18 september 2018, oftewel op de 100e verjaardag van de sportvereniging Grol. Te zijner tijd zal worden aangegeven hoe leden, sponsoren, supporters, sympathisanten en andere belangstellenden aan jubileumboeken kunnen komen.

Tenslotte zijn sponsoren voor het jubileumboek van harte welkom. Wie zijn of haar (bedrijfs-)naam (en dat voor het leven!) aan het boek gekoppeld wil zien, kan contact opnemen met Theo Huijskes.